Ochrana údajů

Ochrana osobních údajů
Abychom vás mohli kontaktovat, můžeme vás požádat o kontaktní informace pomocí formuláře na našich stránkách. Takto získané informace slouží pouze pro naší potřebu a nebudeme je prodávat, předávat nebo pronajímat třetím stranám, pokud to nevyžaduje povaha věci (externí doprava, montáž) nebo zákon. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.